Przykładowe teksty umieszczane na dyplomach "firmowych", a więc dla pracowników, szefów, nauczycieli
(teksty pochodzą z już wykonanych prac )

 

Dyrekcja firmy XXXX
składa Panu
Stanisławowi Kowalkowskiemu
serdeczne podziękowania
za sumienną i rzetelną pracę,
poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania,
oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Kraków, 28.11.2005

W związku z pięćdziesięcioleciem działalności
firmy ZZZZZ Sp. z o.o.

DYPLOM UZNANIA
otrzymuje Pan
Józef Kuwik
W uznaniu szczególnej sumienności
i zaangażowania w codzienną pracę,
oraz wkład w rozwój kopalni podczas
ponad trzydziestoletniego stażu pracy
w firmie.

Zarząd ZZZZZ S.A.
Ruda Śląska, 9 lipca 2006

Składamy serdeczne gratulacje z okazji
50-lecia działalności firmy
YYYYYY S.A.

Pracownikom i Dyrekcji firmy życzymy
wielu dalszych sukcesów oraz
satysfakcji z codziennej pracy.

Wójt Gminy X.

Z okazji
Jubileuszu 25 lat pracy zawodowej
składamy Panu
Adamowi Kowalskiemu
gorące podziękowania
za trud i wysiłek włożony w rozwój naszej firmy
wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych
oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

właściciele firmy G.

Wyrazy uznania za pracę
w firmie "xxxxx"
oraz gorące podziękowania
za zaangażowanie, dyspozycyjność,
lojalność i uczciwość
dla Pana
Mariusza L.
z życzeniami dalszych sukcesów
zawodowych i osobistych składa
wraz z pracownikami
szef Xxxxxxx w Kościelisku
Marek L.
Kościelisko
grudzień 2006

Pan Adam G.
Wszystkich wokół dręczy zmora
Bo nie mają drektora
-speca z klasą, my go mamy
I życzenia mu składamy

Pracownicy Działu AdministracyjnegoPani Ewa D.
Chcemy bardzo podziękować
Żeś jest z nami, droga Pani
I życzenia Ci darować,
Wszak jesteśmy (górnikami, handlowcami,
hutnikami, itp).

Pracownicy Działu Księgowości.

 

Podziękowanie
dla Pani Marii Kalaty
za wszystkie dni, które przeżyliśmyw ciągu 25 letniej wspólnej pracy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za uśmiech, i dobre rady...
W ciągu tych wszystkich lat była Pani dla nas najlepszym przyjacielem, na którym zawsze można polegać, którzy zawsze służą pomocą i wsparciem.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować,
składając najlepsze życzenia na dalsze lata.

Dla nauczycieli:

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy stanie sie ona widoczna. Dlatego jeszcze raz za wszystko dziekujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia!

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie". W podzięce za trud włożony w Naszą edukację, samych radości i sukcesów życzy klasa...

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień, abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami.

"Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za SERCE".
Tymi słowami pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w Nasze wychowanie.

"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny".
Z okazji Dnia Nauczyciela składam serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".
W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie właściwej drogi życzymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia...

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość i życzliwość często znajdujemy
w najciemniejsze dni.

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny zmienia! Praca wychowawcy to praca niełatwa
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.

 

Sz. P.
Krzysztof M.
Młodszy Inspektor

Składam serdeczne podziękowania
za wieloletnią współpracę mającą na celu
dobro mieszkańców Powiatu Nnnnnnnn.
Pozostając z wyrazami pamięci życzę
wiele zadowolenia płynącego z poczucia
dobrze wypełnionej służby
oraz spełnienia planów.
Proszę o przyjęcie życzeń
szczęścia w życiu osobistym
oraz wszelkiej pomyślności.

Starosta Nnnnnn.

Sz. P.
Józef Trzciński
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowania
w związku z 25 leciem pracy w firmie XXXXX
Życzę, aby dalsza praca była dla Pana
źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią
włożony zaowocował dalszym
rozwojem firmy, poszerzeniem rynków zbytu
i zapewnieniem jej odpowiedniej pozycji
na rynkach europejskich.

 

Podziękowanie
dla Pana Józefa Nowaka
Za wieloletnią bardzo owocną współpracę,
za ogromną troskę o oświatę
i zaangażowanie w pozyskiwanie
środków na inwestycje oświatowe,
z życzeniami wielu sukcesów
i wszelkiej pomyślności

Stanisław H.- Wójt Gminy R.

Sz. P.
Stanisław D.
W związku z przejściem na emeryturę
składam serdeczne podziękowania za trud
włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży.
Jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. E. Romera w Rabce-Zdroju
swym zaangażowaniem, oddaniem sprawom oświaty
tworzył Pan warunki do wykształcenia
wielu znakomitych osobistości.

Panu Józefowi Staszewskiemu
w dowód wdzięczności i szacunku
za 30 lat pełnej sukcesów pracy
w firmie

Prezes Zarządu

Komendantowi i Funkcjonariuszom
Placówki Straży Granicznej w Mielniku
w podziękowaniu za pomoc wraz z życzeniami na kolejne lata

Dużo radosnych dni
sukcesów w pracy takich, o jakich się tylko śni
Niech troska was omija
Niech zdrowie Wam wciąż sprzyja,
a głos społeczeństwa i przełożonych
życzliwie dla Was brzmi

Pani Janina O.

pragniemy złożyć wyrazy podziękowania za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy oddziału.
Pani Oddział może być wzorem dla innych placówek. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie nadal kontynuowana.


Staropolskie:

Aby obyczajom prastarym zadość uczynić
tudzież pospólstwu wszelkiemu
jako wiadomym oznajmić, iż pracownik firmy
Suwary SA
waszmość Jan Kowalski
człek wielkich zasług dla onej kompanii poczynionych
czcigodny i sznowany, którego przewagi niezwykłe
wzorem być mogą dla wszystkich
lat już 30 pracuje
za co Zarząd podziękowania mu składa
a co na wieczną rzeczy pamiątkę na onej wołowej
skórze spisać kazaliśmy i wszystkim
do wiadomości podajemy.

dnia 19 listopada Roku Pańskiego 2005

Aby pospólstwu wszelakiemu
wiadomym uczynić iż Waszmościna
Halina Trzos
niewiasta cnót wszelakich pełna,dla przyjaciół
kompan niezrównany i w niejednej
życiowej przygodzie sprawdzony,
a dla dziatek i wnucząt prawdziwa
virge incomparabilis, którą my,
dzisiaj tu zebrani Halinką zwiemy
i cześć jej z racji wieku,przymiotów
wspaniałych,zasług rozmaitych a wszelakich
dóbr dla kompanii naszej poczynionych,
**w życia swego zacny rok 60-ty wkroczyła,
czego jak żywo nikt z nas podejrzewać
by nie śmiał,tą laudacyję wyryć kazaliśmy.
(albo)
**20 już rok życia swego zacnego firmie Aperto
poświęcić raczyła, za co szacunek jejże składamy
a wyrazem naszej wdzięczności niech owa
laudacyja będzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja: 5.01.2007